Specjalizacje

Umowy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów. Pomożemy przygotować umowy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, umowy związane z szeroko pojętym procesem budowlanym jak i wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych. Pomagamy przeprowadzić proces założenia spółki handlowej, począwszy od sporządzenia projektu umowy spółki uwzględniającego potrzeby wspólników i bezpiecznego funkcjonowania spółki, po zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przed sądem rejestrowym. Wspieramy pod względem prawnym procesy inwestycyjne, przejęcie, przekształcenia spółek. Zapewniamy profesjonalną obsługę umów z zakresu prawa autorskiego.

Czytaj więcej »

Proces cywilny i egzekucja

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu odzyskiwania odszkodowań z tytułu wypadków drogowych, odzyskiwania wierzytelności. Wspomagamy w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Reprezentujemy Klienta przed sądami powszechnymi I i II instancji, przed Sądem Najwyższym, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Czytaj więcej »

Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, spółek cywilnych. Pomagamy przeprowadzić proces założenia spółki handlowej, począwszy od sporządzenia projektu umowy spółki uwzględniającego potrzeby wspólników i bezpiecznego funkcjonowania spółki, po zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przed sądem rejestrowym. Wspieramy pod względem prawnym procesy inwestycyjne, przejęcie, przekształcenia spółek. Współpracujemy z notariuszami.

Czytaj więcej »

Proces budowlany

Kancelaria stale wspiera przedsiębiorców budowalnych w bezpiecznym pod względem prawnym prowadzeniu dużych inwestycji budowlanych. Zapewniamy obsługę na etapie negocjacji i tworzenia umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, jak i bieżącą obsługę wykonawcy w stosunkach z inwestorem. Posiadamy doświadczenie we wsparciu prawnym procesów budowlanych realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej »

Prawo autorskie/ media

Kancelaria zapewnia całościową obsługę prawna podmiotów z branży mediów i reklamy. Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego autorom, twórcom, producentom i innym podmiotom z branży mediów i reklamy stanowi jedną naszych głównych specjalizacji. Wspieramy zarówno twórców, jak i przedsiębiorców w procesie realizacji przedsięwzięć, zapewniając ochronę ich praw zgodnie z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne. Reprezentujemy strony w procesach z zakresu prawa autorskiego. W ostatnim czasie przed Sądem Najwyższym nasza kancelaria wygrała proces o ochronę praw autorskich osobistych – wyrokiem z dnia … Sąd Najwyższy uwzględnił złożoną przez nas skargę kasacyjną w sprawie…

Czytaj więcej »