Proces cywilny i egzekucja

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu odzyskiwania odszkodowań z tytułu wypadków drogowych, odzyskiwania wierzytelności. Wspomagamy w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Reprezentujemy Klienta przed sądami powszechnymi I i II instancji, przed Sądem Najwyższym, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.