Dla klienta

Działanie w interesie Klienta

„Jesteśmy zawsze po Państwa stronie” – ta oczywista prawda zdaje się często umykać w relacjach prawnik – jego Klient. W naszej działalności bardzo duży nacisk kładziemy na „utożsamianie się” z sytuacją prawną Klienta. W przypadku Klientów – przedsiębiorców wymaga to często dokładnego zapoznania się z branżą, lub zaznajomienia się np. z procesami produkcji w jego zakładzie. W sprawach dotyczących nieruchomości, często nasi prawnicy dokonują swoistej „wizji lokalnej”, zapoznając się na miejscu ze szczegółami przedmiotu sprawy. Jako oczywisty traktujemy obowiązek podejmowania wszelkich czynności, jakie w granicach prawa mogą być podjęte w interesie Klienta w danej sprawie, niezależnie od rodzaju łączącej nas z Klientem umowy.

Kultura

Bardzo istotnym aspektem działalności prawników naszej kancelarii jest kontakt z Klientem, jako człowiekiem, który obdarzając nas zaufaniem, przyszedł do nas po fachową pomoc. Wysoka kultura osobista jest podstawowym wyznacznikiem oceny przydatności naszych współpracowników do pracy w charakterze doradcy prawnego. Odpowiedni poziom etyczny i intelektualny, pokora, skromność i poczucie taktu są według nas niezbędnymi cechami, wymaganymi do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Profesjonalizm

Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz zwiększanie zakresu swojego doświadczenia zawodowego – to podstawowe zadania każdego z naszych prawników. Ciągłe zmiany prawa i dynamiczny rozwój nauk prawnych wymagają ogromnej samodyscypliny i doskonałego zorganizowania. Obok szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy, korzystamy z fachowych czasopism, profesjonalnej literatury prawniczej oraz elektronicznych zbiorów przepisów z orzecznictwem.

Prawo

Jak każdy adwokat lub radca prawny dobrze znamy prawo, potrafimy je interpretować i stosować. Jak większość prawników, nie godzimy się na instrumentalne postrzeganie prawa, uwzględniając przy jego stosowaniu nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale przede wszystkim cel regulacji i ich obudowę systemową. Jak nieliczni prawnicy prawo traktujemy jako pasję życiową, każdą wolną chwilę poświęcając doskonaleniu warsztatu. Prawo jest w naszym rozumieniu nie tyle systemem, narzucanym odgórnie jednostce, ile pewnym żywym organizmem, podlegającym nieustannej ewolucji i wyznaczającym określone działania społeczne.

Proste objaśnienia

Prawo jest dla ludzi – taką maksymę przyjmujemy przy tłumaczeniu instytucji prawnych naszym Klientom. Oznacza to, że – mimo, iż „język prawniczy” często odbiega od powszechnie używanego języka polskiego, możliwe i pożądane jest dokonywanie „tłumaczeń”. Bardzo duży nacisk kładziemy na prawidłową komunikację z Klientem i na poprawne używanie języka polskiego. Zgodnie z obligującymi nas zasadami etyki zawodowej, dbamy o poprawność i jasność sformułowań przy udzielaniu porad, wyjaśnień i opinii.