Prawo autorskie/ media

Kancelaria zapewnia całościową obsługę prawna podmiotów z branży mediów i reklamy. Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego autorom, twórcom, producentom i innym podmiotom z branży mediów i reklamy stanowi jedną naszych głównych specjalizacji. Wspieramy zarówno twórców, jak i przedsiębiorców w procesie realizacji przedsięwzięć, zapewniając ochronę ich praw zgodnie z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne. Reprezentujemy strony w procesach z zakresu prawa autorskiego. W ostatnim czasie przed Sądem Najwyższym nasza kancelaria wygrała proces o ochronę praw autorskich osobistych – wyrokiem z dnia … Sąd Najwyższy uwzględnił złożoną przez nas skargę kasacyjną w sprawie…