Rotacja pracy

Przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej spotykają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników. Znacząca emigracja ekonomiczna z Polski po 1 maja 2004 r. spowodowała istotne braki w poszczególnych gałęziach gospodarki, dotykając w szczególności budownictwo i sektor przetwórstwa przemysłowego. Rotacja pracy jako elastyczna forma zatrudnienia, przeszła w okresie ostatnich kilkunastu lat istotną ewolucję.
Czytaj więcej »

Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór tej formy prowadzenia biznesu pozwala przede wszystkim na uniknięcie przez wspólników osobistej odpowiedzialności za zadłużenie spółki w przypadku niepowodzenia. Ponadto nie ma przeszkód do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jedną osobę, co jest korzystne w porównaniu np. z działalnością w formie spółek osobowych, czy spółki cywilnej.
Czytaj więcej »

Dlaczego problemy prawne omijają niektórych z daleka?

Żyjąc w dzisiejszej Polsce trudno oprzeć się wrażeniu, że niespójny, zachłanny i coraz bardziej skomplikowany system prawny objął swymi mackami prawie wszystkie dziedziny życia. Czy zdawał/a sobie Pan/Pani sprawę, że w tej chwili „oplata” nas około kilkadziesiąt tysięcy powszechnie obowiązujących aktów prawnych, wydanych tylko przez prawodawcę krajowego? Do tego należy dodać co najmniej kilkanaście tysięcy aktów prawa europejskiego oraz setki aktów normatywnych niższego rzędu. A przecież, jak głosi stara rzymska premia: „nieznajomość prawa szkodzi”…
Czytaj więcej »

Jak zakwestionować błędną decyzję urzędu?

Organ administracyjny wydał błędną decyzję. Nie jest istotne, czego błąd dotyczy. Ważne jest, że z wydaną decyzją (zezwoleniem, koncesją, licencją, pozwoleniem, odmową itp.) nie zgadzamy się. Czy istnieje możliwość jej podważenia? Oczywiście, tak. Jedną z fundamentalnych zasad polskiego postępowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjności, co oznacza, że każda decyzja podlega zaskarżeniu do organu wyższej instancji (lub w niektórych przypadkach ponownemu rozpoznaniu przez organ, który ją wydał). Jak więc odwołać się od niekorzystnej decyzji?
Czytaj więcej »

Jak odwołać się od niekorzystnego wyroku?

Stało się; zapadł wyrok sądowy, który nie jest dla nas korzystny. Co robić? Mieszane odczucia związane z przebiegiem procesu przed sądem I instancji oraz poczucie bezradności nie pozwalają podejmować jakichkolwiek logicznych decyzji. A czas biegnie … Tymczasem właśnie czas jest teraz najważniejszym czynnikiem. Proces sądowy, jak mecz piłkarski, odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych, których nie można przekroczyć. Nie można też zaniedbywać określonych czynności w przeświadczeniu, że czasu mamy dużo. Nie da się, jak w amerykańskim filmie prawniczym, „w odpowiednim momencie wyciągnąć asa z rękawa”. Szczególnie uwzględniając nowe reguły procesowe, rządzące polskim procesem.
Czytaj więcej »

Dlaczego tak niewielu prawników mówi „ludzkim językiem”?

„Proszę mówić po polsku” – słyszą często prawnicy, usiłujący przedstawić klientowi wszystkie aspekty prawne, składające się na jego sytuację prawną. Czy to oznacza, że prawnicy mają kłopoty z językiem polskim? Komunikacja stanowi jeden z największych problemów współczesnego społeczeństwa, używającego coraz bardziej skomplikowanego (tzw. „fachowego”) języka w codziennej pracy. Również język prawny i prawniczy to specyficzne odmiany naszego języka ojczystego.
Czytaj więcej »

Jak napisać dobrą i przejrzystą umowę?

Czy zdarzyło się kiedyś Państwu czytać umowę, napisaną drobnym „maczkiem”, całkowicie nieprzejrzystą, zawierającą np. liczne definicje podstawowych pojęć z życia codziennego, skonstruowane dodatkowo wyłącznie na użytek tej umowy? Lub też umowę, zawieraną dla uregulowania jakiejś niezbyt skomplikowanej czynności prawnej, spisaną na dziesięciu, czy więcej stronach? Albo umowę, która została napisana tak zawile lub niejasno, że w trakcie jej stosowania powstają problemy interpretacyjne? Takie przykłady można mnożyć, a przecież napisanie dobrej umowy polega właśnie na stworzeniu regulacji klarownej, przejrzystej, zrozumiałej dla obu stron i nie wymagającej dalszych zabiegów interpretacyjnych…
Czytaj więcej »

Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie mają problemów z dłużnikami?

Rejestr dłużników niewypłacalnych, dziesiątki firm windykacyjnych, biura informacji gospodarczej, tzw. czarne listy dłużników – celem wszystkich tych instytucji jest – przynajmniej w założeniu – próba wydobycia wierzyciela z kłopotów związanych z niesolidnymi dłużnikami i napiętnowania tych dłużników jako niesolidnych kontrahentów gospodarczych.
Czytaj więcej »