Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie mają problemów z dłużnikami?

Rejestr dłużników niewypłacalnych, dziesiątki firm windykacyjnych, biura informacji gospodarczej, tzw. czarne listy dłużników – celem wszystkich tych instytucji jest – przynajmniej w założeniu – próba wydobycia wierzyciela z kłopotów związanych z niesolidnymi dłużnikami i napiętnowania tych dłużników jako niesolidnych kontrahentów gospodarczych.

Typowa sytuacja: korzystne warunki współpracy zaproponowane przez kontrahenta, Państwa przedsiębiorstwo realizuje swoje zobowiązanie, wystawia fakturę (po czym odprowadza podatek VAT) i zasadnie oczekuje na zapłatę w terminie, określonym w fakturze. Termin mija bezskutecznie … Kontrahent obiecuje szybką zapłatę (lub milczy), kolejne wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi. Wreszcie decydujecie się Państwo na skierowanie sprawy do sądu … Po uprawomocnieniu nakazu (lub wyroku) rozpoczynacie egzekucję. I nagle: zaskoczenie. Komornik przesyła zawiadomienie o zbiegu egzekucji, postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności lub wpływa postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości dłużnika…

Jakie możliwości działania pozostają w opisanej powyżej sytuacji? Czy, przy braku jakiegokolwiek majątku dłużnika, jest możliwe chociażby częściowe wyegzekwowanie Państwa należności? Czy przy ujawnieniu wielu innych postępowań egzekucyjnych, w tym także tych, dotyczących należności tzw. publicznoprawnych (podatki, składki ZUS) lub roszczeń pracowniczych, mają Państwo dużą szansę na otrzymanie w praktyce choć niewielkiej części swoich należności? Oczywiście, że nie … A jak mógłby wyglądać ten sam przypadek, gdyby przed zawarciem umowy z wątpliwym kontrahentem skorzystali Państwo ze standardowej pomocy wykwalifikowanego radcy prawnego, który podpowiedziałby, jakie sposoby zabezpieczeń prawnych można w danej sytuacji wykorzystać i przygotowałby projekt odpowiedniej umowy? Przecież istnieje cały szereg środków prawnych, służących uniknięciu takich właśnie sytuacji. Dobrze skonstruowana umowa i odpowiednio dobrane zabezpieczenia prawne mogą sprawić, że mimo braku środków na rachunku dłużnika będzie możliwe zaspokojenie Państwa roszczeń. Odpowiednio szybka reakcja na brak płatności przez dłużnika może zabezpieczyć środki na pokrycie Państwa roszczenia i kosztów ewentualnego postępowania. Prawidłowo przeprowadzone postępowanie egzekucyjne może zmaksymalizować możliwość wyegzekwowania należności od dłużnika. Mając „w ręku” odpowiednie do danej sytuacji zabezpieczenie prawne, możliwość wyegzekwowania Państwa należności zwiększyłaby się co najmniej kilkukrotnie. Niestety, najczęściej prowadząc własny biznes, zbyt mało myśli się o „czarnych scenariuszach” i wiele czynności podejmuje się w biegu, bez niezbędnego zastanowienia. Czasem jest to sposób na odpędzenie niechcianych myśli. A przecież, zlecając odpowiednie zabezpieczenie prawne wykwalifikowanemu specjaliście, ciężar takiego myślenia spadłby właśnie na jego głowę, a cała Państwa energia mogłaby zostać skierowana na rozwój własnego biznesu i sposoby zwiększania zysku.

Celem prowadzenia działalności zawodowej przez radców prawnych jest właśnie doradzanie przedsiębiorcom pod względem prawnym w różnych sytuacjach, także w celu odpowiedniego zabezpieczenia prawnego. Bardzo wielu przedsiębiorców przekonało się już, że zapewnienie sobie odpowiedniej jakości obsługi prawnej pozwala na spore oszczędności tak finansowe, jak i czasu i energii potrzebnych do prowadzenia właściwej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.