Nasz zespół

Profesjonalizm

Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji oraz zwiększanie zakresu swojego doświadczenia zawodowego – to podstawowe zadania każdego z naszych prawników. Ciągłe zmiany prawa i dynamiczny rozwój nauk prawnych wymagają ogromnej samodyscypliny i doskonałego zorganizowania. Obok szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy, korzystamy z fachowych czasopism, profesjonalnej literatury prawniczej oraz elektronicznych zbiorów przepisów z orzecznictwem.

Zaufanie

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że z jego wykonywaniem wiąże się szczególna odpowiedzialność: odpowiedzialność za powierzone nam sprawy innych ludzi. Zaufanie Klienta jest podstawowym warunkiem dobrego wykonywania zawodu prawniczego. W naszej działalności dbamy, aby powierzonego nam zaufania nie zawieść. Z mocy ustawy jesteśmy zobligowani do zachowania w największej tajemnicy wszystkich uzyskanych informacji, w tym dokumentów, notatek, akt itp. Budowaniu wzajemnego zaufania służą też jasne zasady rozliczeń z naszymi Klientami oraz niezmiennie wysoki standard świadczonych usług.

Prawo

Jak każdy adwokat lub radca prawny dobrze znamy prawo, potrafimy je interpretować i stosować. Jak większość prawników, nie godzimy się na instrumentalne postrzeganie prawa, uwzględniając przy jego stosowaniu nie tylko literalne brzmienie przepisów, ale przede wszystkim cel regulacji i ich obudowę systemową. Jak nieliczni prawnicy prawo traktujemy jako pasję życiową, każdą wolną chwilę poświęcając doskonaleniu warsztatu. Prawo jest w naszym rozumieniu nie tyle systemem, narzucanym odgórnie jednostce, ile pewnym żywym organizmem, podlegającym nieustannej ewolucji i wyznaczającym określone działania społeczne.

Proste objaśnienia

Prawo jest dla ludzi – taką maksymę przyjmujemy przy tłumaczeniu instytucji prawnych naszym Klientom. Oznacza to, że – mimo, iż „język prawniczy” często odbiega od powszechnie używanego języka polskiego, możliwe i pożądane jest dokonywanie „tłumaczeń”. Bardzo duży nacisk kładziemy na prawidłową komunikację z Klientem i na poprawne używanie języka polskiego. Zgodnie z obligującymi nas zasadami etyki zawodowej, dbamy o poprawność i jasność sformułowań przy udzielaniu porad, wyjaśnień i opinii.