Kinga Sieczko

sieczko

Aplikant radcowski III roku, wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010) broniąc w Instytucie Własności Intelektualnej pracę nt. „Dzieła osierocone w świetle prawa autorskiego”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Matlaka. W 2011 r. ukończyła Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Specjalizuje się m.in. w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Włada biegle językiem angielskim.