Dlaczego problemy prawne omijają niektórych z daleka?

Żyjąc w dzisiejszej Polsce trudno oprzeć się wrażeniu, że niespójny, zachłanny i coraz bardziej skomplikowany system prawny objął swymi mackami prawie wszystkie dziedziny życia. Czy zdawał/a sobie Pan/Pani sprawę, że w tej chwili „oplata” nas około kilkadziesiąt tysięcy powszechnie obowiązujących aktów prawnych, wydanych tylko przez prawodawcę krajowego? Do tego należy dodać co najmniej kilkanaście tysięcy aktów prawa europejskiego oraz setki aktów normatywnych niższego rzędu. A przecież, jak głosi stara rzymska premia: „nieznajomość prawa szkodzi”…

Czy jest możliwe takie funkcjonowanie w życiu, pracy zawodowej, działalności gospodarczej, żeby w ogóle nie mieć kontaktu z systemem prawnym? Odpowiedź na to pytanie brzmi: „nie”. Z prawem spotykamy się na każdym kroku. Gdy wychodzimy na spacer z wózkiem dziecięcym, stajemy się „pieszym” w znaczeniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kiedy wchodzimy do sklepu, stajemy się „konsumentami”, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (…). Idąc do urzędu, nieświadomie stajemy się stroną w postępowaniu administracyjnym, z wszelkimi tego skutkami prawnymi. Natomiast używając swojego komputera osobistego jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych.

Czy pamięta Pan/Pani swój pierwszy świadomy kontakt z prawem? Czy były to pozytywne odczucia? Większość ludzi odkrywa, że system prawny dotyczy także ich, w sytuacjach nieprzyjemnych, bądź nawet dramatycznych. Czy tak musi być? Czy nie rozsądniej jest w porę zadbać o swoje bezpieczeństwo prawne i zminimalizować ryzyko popadnięcia w konflikt z prawem?

Często można usłyszeć argumentację: „Po co mam płacić prawnikowi? Przecież umiem czytać, mniej więcej orientuję się w systemie prawnym. Lepiej sam kupię sobie kodeksy i zadbam o swoje interesy”. To błędne podejście. Właściwe stosowanie prawa polega przede wszystkim na umiejętnym godzeniu sytuacji życiowych z normami prawnymi. Normy prawne są przekazem prawodawcy i władzy sądowniczej, zawartym zarówno w przepisach prawnych (przy czym właściwe odczytanie normy prawnej czasami wymaga sięgnięcia do wielu przepisów, a nawet kilku aktów prawnych), jak i orzecznictwie, a niekiedy w dorobku doktryny. Prawidłowe ustalenie normy prawnej najczęściej wymaga dokonywania zabiegu wykładni, co z kolei wymaga już specjalistycznej wiedzy odnośnie reguł interpretacyjnych.

Podobnie jak dobry lekarz leczy choroby, ale także troszczy się o profilaktykę pacjenta, dobry prawnik dba o usunięcie lub zminimalizowanie negatywnych następstw prawnych, ale także „profilaktycznie” konsultuje ze swoim Klientem planowane czynności przed wystąpieniem określonych skutków prawnych. W innych krajach przyjęło się, że każda rodzina ma swojego lekarza, ale także prawnika, z którym jej członkowie konsultują wszystkie ważne decyzje. W Polsce również istnieje zapotrzebowanie na instytucję „prawnika rodzinnego”. „Prawnik rodzinny” musi być osobą godną najwyższego zaufania, mającą na względzie wyłącznie najlepiej pojęty interes swojego Klienta, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i umiejętność tłumaczenia zawiłych kwestii w sposób łatwy.

W działalności naszej Kancelarii kierujemy się zasadą, że prawnik musi myśleć, jak jego Klient. Tylko wówczas jest w stanie udzielić mu właściwej porady prawnej. Cała reszta jest już wyłącznie kwestią odpowiedniego warsztatu … Jeżeli interesuje Pana/Panią nasza oferta, proszę kliknąć tutaj.