Jak odwołać się od niekorzystnego wyroku?

Stało się; zapadł wyrok sądowy, który nie jest dla nas korzystny. Co robić? Mieszane odczucia związane z przebiegiem procesu przed sądem I instancji oraz poczucie bezradności nie pozwalają podejmować jakichkolwiek logicznych decyzji. A czas biegnie … Tymczasem właśnie czas jest teraz najważniejszym czynnikiem. Proces sądowy, jak mecz piłkarski, odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych, których nie można przekroczyć. Nie można też zaniedbywać określonych czynności w przeświadczeniu, że czasu mamy dużo. Nie da się, jak w amerykańskim filmie prawniczym, „w odpowiednim momencie wyciągnąć asa z rękawa”. Szczególnie uwzględniając nowe reguły procesowe, rządzące polskim procesem.

Terminy do zaskarżenia niekorzystnego orzeczenia sądu zależą od rodzaju postępowania, rodzaju wydanego orzeczenia oraz aktualnej sytuacji procesowej. Przykładowo, w postępowaniu cywilnym (także w sprawach gospodarczych), termin do złożenia apelacji od wyroku sądu I instancji wynosi zasadniczo 2 tygodnie od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. W celu przygotowania apelacji należy jednak uzyskać uzasadnienie wyroku, zaś termin na złożenie wniosku o sporządzenie przez Sąd uzasadnienia wynosi 1 tydzień. Istotny jest również wybór właściwego narzędzia, za pomocą którego zamierzamy zaskarżyć orzeczenie. W przypadku wyroku jest to apelacja, ale zwyczajnym środkiem zaskarżenia w przypadku postanowienia, kończącego postępowanie w sprawie, jest już zażalenie. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zaskarżamy sprzeciwem, ale od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przysługują z kolei zarzuty. Każdy z powyższych środków zaskarżenia związany jest z innymi wymaganiami, tak co do formy, konstrukcji, jak i opłat sądowych. Poza tym, przy zaskarżaniu orzeczeń sądowych bardzo istotne jest dobranie zarzutów, a więc prawnych zastrzeżeń, które zgłaszamy w stosunku do wydanego orzeczenia. Zarzuty są bardzo istotnym elementem naszego „odwołania” i ukierunkują zakres badania sprawy przez sąd II instancji oraz będą miały z reguły decydujący wpływ na sposób sformułowania przez nas wniosków, które kierujemy do sądu II instancji. Wbrew pozorom, zdecydowanie niewystarczające jest samo podważenie sposobu oceny dowodów przez sąd I instancji, zaś – jak wskazano wyżej – często zbyt późno jest na prezentowanie Sądowi nowych dowodów.

Należy mieć także na względzie, że popełnienie jakichkolwiek błędów na etapie zaskarżania orzeczenia może mieć w zasadzie nieodwracalne skutki i doprowadzić do tzw. uprawomocnienia się orzeczenia, a więc sytuacji, w której nie będzie dopuszczalne złożenie jakiegokolwiek zwyczajnego środka zaskarżenia od wydanego wyroku, a on sam – przy zachowaniu odpowiedniej procedury – będzie podlegał wykonaniu.

W tej sytuacji najlepszym wyjściem wydaje się zlecenie poprowadzenia sprawy profesjonalnemu prawnikowi, lub co najmniej zasięgnięcia jego opinii odnośnie zasadności składania środka zaskarżenia. W celu skontaktowania się z naszą kancelarią zapraszamy tutaj.