Zlecenie sprawy

Aby zapewnić najbardziej adekwatną do potrzeb Klienta obsługę prawną, w celu zlecenia nam prowadzenia sprawy preferujemy bezpośredni kontakt z Klientem (osobisty lub telefoniczny). Po wstępnej analizie dokumentacji i problemu proponujemy zawarcie umowy na obsługę prawną. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron, zapewnia Klientowi pełną wiedzę dotyczącą prowadzonej przez nas dla Klienta sprawy.