Nowe normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

Do tej pory wszystkie osoby niepełnosprawne objęte były czasem pracy wynoszącym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Wyjątkowo czas ten ulegał skróceniu odpowiednio do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym jeżeli dostarczyły pracodawcy zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy. W takim przypadku koszty badań pokrywał pracodawca.

Od dnia 10 lipca 2014 r. obowiązują skrócone normy czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Ustawodawca zrezygnował z obowiązku przedstawiania zaświadczenia lekarskiego i obecnie wobec wszystkich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym należy bezwzględnie stosować skrócone normy czasu pracy. Nadgodziny takich osób będą zatem naliczane po 7 godzinie pracy w ciągu doby oraz po 35 godzinie pracy w ciągu tygodnia.

Pracodawca będzie więc zmuszony dostosować grafik swoich pracowników do nowych przepisów, zwłaszcza, że w dalszym ciągu osoby niepełnoprawne nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej.

Powyższe zasadny nie dotyczą jednak osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub sprawujący opiekę na tą osobą wyrazi na to zgodę.