Spadek cen rynkowych po zawarciu umowy sprzedaży

W wyroku z dnia 28 maja 2008 r. (II CSK 35/2008) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: To, że po zawarciu umowy sprzedaży spadły ceny rynkowe towarów nią objętych, nie upoważnia nabywcy do rezygnacji z zakupu.