Odpowiedzialność firmy budowlanej za wypadki przy pracy

W wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. II PK 283/2007) Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych stwierdził: Firma budowlana, która wykorzystuje nowoczesny sprzęt, za wypadki przy pracy odpowiada na zasadzie ryzyka.