Nie dopuszczenie współwłaściciela do korzystania z rzeczy wspólnej

W uchwale z dnia 13 marca 2008 r. (sygn. III CZP 3/2008) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Współwłaściciel, którego inny właściciel nie dopuszcza do korzystania ze wspólnej własności, może żądać od niego podzielenia się korzyściami.