Odszkodowanie za nieskuteczne leczenie

W wyroku z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. IV CSK 453/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Jeśli przemawiają za tym względy słuszności, można liczyć na odszkodowanie za nieskuteczne leczenie, choćby nawet lekarze nie popełnili błędu.