Bankructwo developera przed podpisaniem aktu notarialnego

W wyroku z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn. II CSK 463/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Nawet gdy wpłaciliśmy całą należność za mieszkanie, a deweloper zbankrutował przed spisaniem aktu notarialnego, możemy żądać tylko zwrotu pieniędzy. Nie ma prawnych możliwości zmuszenia syndyka do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.