Dowolność ukształtowania zadatku w umowie przedwstępnej

W wyroku z dnia 8 lutego 2008 r. (sygn. I CSK 328/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł:
W umowie przedwstępnej kontrahenci mogą nadać zadatkowi dowolne znaczenie. Jeśli tego nie zrobią, to gdy nie dojdzie do sprzedaży z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, musi on go zwrócić w podwójnej wysokości.