Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika

W wyroku z dnia 4 stycznia 2008 r. (sygn. I PK 183/2007) Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych zauważył: Pracownik, który zawarł umowę o zakazie konkurencji (która mówiła o zakazie podjęcia zatrudnienia w konkurencyjnej firmie, a nie pracy w tym samym charakterze u nowego pracodawcy), łamie ją, gdy pracuje w podobnej firmie, choćby nawet nie na takim samym stanowisku.